Visa Endast Om Referer Stämmer… – PHP

Här visas något….!

’;

} else {

echo ’ ’;
}
?>