VB.net MD5 – Create MD5 and Verify MD5

VB.net MD5 – Create MD5 and Verify MD5

Imports System
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Text

Module Example

' Hash an input string and return the hash as
' a 32 character hexadecimal string.
Function getMd5Hash(ByVal input As String) As String
' Create a new instance of the MD5 object.
Dim md5Hasher As MD5 = MD5.Create()

' Convert the input string to a byte array and compute the hash.
Dim data As Byte() = md5Hasher.ComputeHash(Encoding.Default.GetBytes(input))

' Create a new Stringbuilder to collect the bytes
' and create a string.
Dim sBuilder As New StringBuilder()

' Loop through each byte of the hashed data
' and format each one as a hexadecimal string.
Dim i As Integer
For i = 0 To data.Length - 1
sBuilder.Append(data(i).ToString("x2"))
Next i

' Return the hexadecimal string.
Return sBuilder.ToString()

End Function

' Verify a hash against a string.
Function verifyMd5Hash(ByVal input As String, ByVal hash As String) As Boolean
' Hash the input.
Dim hashOfInput As String = getMd5Hash(input)

' Create a StringComparer an compare the hashes.
Dim comparer As StringComparer = StringComparer.OrdinalIgnoreCase

If 0 = comparer.Compare(hashOfInput, hash) Then
Return True
Else
Return False
End If

End Function

Corydalis Yanhusuo – En Besvikelse

Jag provade nyss ett extrakt av Corydalis Yanhusuo. Jag beställde produkten från 2 olika kända sidor eftersom jag alltid vill vara säker på att jag provar ”the real deal” och inte något skit.
Tyvärr måste jag säga att Corydalis Yanhusuo var en riktig besvikelse. Jag kände absolut ingenting och då hade jag tagit 5 gånger den rekommenderade dosen.

Corydalis Yanhusuo är alltså ett riktigt waste of money.

Remove item from array in VB.net

Remove item from array in VB.net:
Ta bort sak från array i vb.net

'1. order is not preserved In this approach, but very simple
MyArray(ItemToBeDeleted) = MyArray( Ubound (MyArray))
Redim Preserve MyArray( Ubound (MyArray) - 1)

'2. order Is maintained
Dim i As Long , N As Long
'assumes N is the position In MyArray to remove
For i = N To Ubound (MyArray) - 1
MyArray(i) = MyArray(i + 1)
Next i
Redim Preserve MyArray( Ubound (MyArray) - 1)

Hur Man Köper Säkert Från Alibaba.com

Det finns tusentals scammers på Alibaba.com men det finns ett par knep du kan ta till för att minimera risken för att bli lurad. Man kan givetvis aldrig vara 100% säker men det finns ett par knep så du kan minimera risken att bli lurad på dina pengar.

Steg1:
När du hittat en produkt som du är intresserad av så klickar du på säljarens namn som står under ”Supplier Details”. Klicka därefter på ”TrustPass Profile”. Där kan du oftast, inte alltid se när en person registrerade sig på Alibaba.com. Om det gått ett par år så är det ett stort plus. Om det inte ens gått ett år så bör du vara lite försiktig.
”Goldsupplier” betyder knappt nånting.

Steg2:
Gå till Google och skriv in:
”Företagsnamnet AB” +scammer

Skriv med ” för att endast få upp resultat med hela företagsnamnet. Om företaget scammat någon förut så hittar du troligtvis många sidor där du kan läsa om det.

Steg3:
Betala med Paypal! Western Union är scammarnas favoritsätt. Med Paypal så finns det en chans att du kan få tillbaka pengarna om du blir scammad. Med WU är det helt kört.

Så om företaget tex registrerade sig 2007 och det inte finns ett enda klagomål på dom i Google så kan du vara rätt säker på att det är lungt att handla av dom.

Sådär, nu kan du börja handla hos Alibaba.com. 😉

Sluta röka med OneCig

OneCig är en riktigt rolig och bra produkt för dig som vill sluta röka. En stor del med rökningen är inte enbart beroendet av nikotinet utan även att man måste bryta vanan med att ha nåt mellan fingrarna och givetvis att röka över huvud taget.

OneCig ger dig detta! Nåt att hålla i och dessutom röka! OneCig innehåller inget nikotin, den glöder inte ens men när du suger på den så får du i dig rök (som egentligen består av vattenånga).

Köp OneCig till nån som ska sluta röka eller kanske dig själv!

SCAMMER ALERT! DONT BUY!

Warning for this Alibaba.com scammer!
I was on Alibaba.com to buy a cheap cellphone. The guy wanted the payment via Western Union. He did seem very reliable and he had Gold-status or whatever it was.
Anyway, I didn’t receive the cellphone. He just stole my money.

Here is some of his info! I believe he fakes his identity but if you have contact with someone that have similar info, dont do biz with him!

His MSN (I think he deleted this one):
lightzhaitrading@gmail.com

Payment info for Western Union he sent me:
first name: fengping
last name: yu
city: hangzhou
country china
country: china
post code: 461000

He called himself ”Canace Liu” on MSN. I dont know why some alarmbells didn’t go of inside my head when his payment info was something else.
I dont deserve the money because I’m so fucking stupid.

Fengping Yu, if you read this: How do you feel when you scam people out of money? You are a very worthless and rotten person. You’re too dumb to make any money in a honest way.
I hope you get cancer and suffer until you die.