Få HTML från Webbrowser-komponenten

Få HTML från Webbrowser-komponenten

MsgBox(WebBrowser1.Document.Body.InnerHtml())