Lägga till nya IPs på en Linux server

In /etc/sysconfig/network-scripts there should be a file called something like ifcfg-eth0:0 for each IP address on that network card (eth0). The 0 and the end could be a 1,2,3,4,5 etc. There needs to be a separate file for each IP. If there isn’t, then duplicate ifcfg-eth0:0 as ifcfg-eth0:1 (or higher number if there’s already a ifcfg-eth0:1) and change the ip address in there to your new one.

Then execute: service network restart

Så skapa filer som heter ”ifcfg-eth0:1”, ”ifcfg-eth0:2” osv…

Kopiera innehållet i ifcfg-eth0 och ändra IP och eth0-saken till eth0:1 osv.

Bra program för Linux

Det här är mest en post för mig själv som ska hjälpa mig komma ihåg alla program vid omformatering/ominstallation.

Deluge – Bra alternativ till uTorrent.
Geany – Bra texteditor, kan även använda syntax för tex HTML och PHP osv.
Filezilla – FTP-Program.
Mumble – Ventrilo-alternativ.
Pidgin – MSN och ICQ-klient.
XChat – IRC Chat.
Gnome Do – Starta program snabbt osv…