Ta bort all PHP-kod (Funkar givetvis med andra tecken också)

Här är en kod som gör så allt mellan och ?> tas bort. Alltså, all PHP-kod.

Dim HTMLPHP As String, HTML As String

HTMLPHP = "test test" 'Ladda in HTML+PHP-kod

Do While InStr(HTMLPHP, " 0
HTML = HTML & Left(HTMLPHP, InStr(HTMLPHP, "") +2)
Loop
HTML = HTML & HTMLPHP

Textbox1.Text = HTML 'Lägg in texten i textboxen

Denna kod är inte skriven av mig, utan en kille som heter Thomas Roman.