PHP – Visar antalet rader i en tabell

PHP – Visar antalet rader i en tabell

$result = mysql_query(”SELECT * FROM tabellnamn”);
$rows = mysql_num_rows($result); // $rows innehåller nu antalet rader som finns i ”tabellnamn”.