PHP – Loopa Igenom En Array

Såhär loopar man igenom innehållet i en array/vektor i PHP:

$keyword = ”Hej jag är en björn”;

$keywordarray = split(” ”, $keyword);

foreach ($keywordarray as $value) {
echo ”$value ”;
}