Linux:Backup (dump) på MySQL-databas + Packa Filen i GZ

Såhär gör man för att ta backup(dump) på en MySQL-databas samtidigt som man packar backupen i .gz-format.

Kommando:mysqldump –opt -u username -p db_name | gzip > backup_file_name.sql.gz