Kryptering med PHP

Lite simpel kryptering för PHP

<?php
    define(’SALT’, ’din hemliga nyckel’);
  
    function encrypt($text)
    {
        return trim(base64_encode(mcrypt_encrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_256, SALT, $text, MCRYPT_MODE_ECB, mcrypt_create_iv(mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_RIJNDAEL_256, MCRYPT_MODE_ECB), MCRYPT_RAND))));
    }

    function decrypt($text)
    {
        return trim(mcrypt_decrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_256, SALT, base64_decode($text), MCRYPT_MODE_ECB, mcrypt_create_iv(mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_RIJNDAEL_256, MCRYPT_MODE_ECB), MCRYPT_RAND)));
    }
?>