Fyller textfält i webbrowser-klomponenten

För att fylla ett formulär när man använder sig av webbrowser-komponenten kan man skriva:

Web.Document.GetElementById(”email”).SetAttribute(”value”, ”din@email.com”)