Ersättare för copy-kommandot i Windows

Ersättare för copy-kommandot:

Windows: copy *.txt ALL.txt

Linux: cat *.txt > ALL.txt