Kryptering med PHP

Lite simpel kryptering för PHP <?php    define(’SALT’, ’din hemliga nyckel’);       function encrypt($text)    {        return trim(base64_encode(mcrypt_encrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_256, SALT, $text, MCRYPT_MODE_ECB, mcrypt_create_iv(mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_RIJNDAEL_256, MCRYPT_MODE_ECB), MCRYPT_RAND))));    }     function decrypt($text)    {        return trim(mcrypt_decrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_256, SALT, base64_decode($text), MCRYPT_MODE_ECB, mcrypt_create_iv(mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_RIJNDAEL_256, MCRYPT_MODE_ECB), MCRYPT_RAND)));   …