Lägga till nya IPs på en Linux server

In /etc/sysconfig/network-scripts there should be a file called something like ifcfg-eth0:0 for each IP address on that network card (eth0). The 0 and the end could be a 1,2,3,4,5 etc. There needs to be a separate file for each IP. If there isn’t, then duplicate ifcfg-eth0:0 as ifcfg-eth0:1 (or higher number if there’s already a ifcfg-eth0:1) and change the ip address in there to your new one.

Then execute: service network restart

Så skapa filer som heter ”ifcfg-eth0:1”, ”ifcfg-eth0:2” osv…

Kopiera innehållet i ifcfg-eth0 och ändra IP och eth0-saken till eth0:1 osv.

Bygg Ditt Eget Vindkraftverk (Enklaste Varianten?)

Visst vore det kul att bygga sitt eget vindkraftverk? Man kanske inte precis kan driva huset med den utvunna strömmen men att ladda batterier för att sedan driva lampor, radioapparater osv borde ju fungera utmärkt.

Om jag förstått det hela rätt så kallas den här typen av vindkraftverk för Savonius efter en finsk uppfinnare. Savonius vindkraftverk är inte optimala om man vill få ut så mycket ström som möjligt, men däremot är de mycket enklare att tillverka än andra slags vindkraftverk.

Kolla på dessa 2 videos nedanför så får du se hur du kan bygga ditt eget Savonius vindkraftverk.

Bygg Ditt Eget Vindkraftverk – Del 1:

Bygg Ditt Eget Vindkraftverk – Del 2:

Här finns en bra ebook för dig som vill lära dig mer om vindkraftverk och hur du bygger ett eget!