Min Conky Config

Här kommer min Conky-config som jag använder. Jag kan dock inte ta åt mig äran eftersom jag bara kopierat och ändrat nån rad. own_window yesown_window_type overrideown_window_hints undecorated,below,skip_taskbarbackground nodouble_buffer yesuse_spacer yesuse_xft yesupdate_interval 2.5minimum_size 200 5maximum_width 300draw_shades…