EEE PC

Vilken fantastisk liten maskin. Storleken är helt perfekt. Man kan ha med den överallt och använda den som vilken annan laptop som helst.

EEE PC
EEE PC

Värma Hus Med Döda Kroppar

Aftonbladet skriver om en idé om att använda värmen från kremeringsugnarna till att värma hus.

Jag tycker det är en bra idé, idén kanske kan låta lite sjuk först men varför skulle man inte göra det? Om jag kremeras när jag dör så får folk gärna stå och grilla korv över min döda kropp om dom vill. Det är väl bra om man kan göra lite nytta även som död, eller hur?

Och jag tror knappast den döda personen tar illa upp heller.

Feta Oprah

Oj oj! Stackars Oprah har ätit upp sig igen. Hur svårt kan det vara att låta nån laga kolhydratsnål mat när man är så rik som hon? Hon kan ju äta obegränsat med dyrt kött, ost osv utan att gå upp i vikt och hon har ju pengarna, varför inte bara anställa en vettig kock?

Lepigen

Lepigen

Jag var först tveksam till att Lepigen skulle fungera, jag trodde det skulle vara ännu en ”mirakelkur” som inte fungerade. Men Lepigen bevisade motsatsen, det fungerar verkligen. Jag har använt Lepigen hela November månad och gått ner 4 kilo, utan att anstränga mig alls eller att ändra min kost.

Jag köpte mitt Lepigen här!

URLencode och URLdecode funktioner för Visual Basic

URLencode och URLdecode funktioner för Visual Basic

 

Public Function UrlEncode(ByVal s As String, Optional ByVal _
use_plus_for_space As Boolean = True) As String
Dim result As String = ””

For Each ch As String In s
Select Case Asc(ch)
Case 48 To 57, 65 To 90, 97 To 122
result &= ch
Case 32
If use_plus_for_space Then
result &= ”+”
Else
result &= ”%20”
End If
Case Else
result &= ”%” & Hex(Asc(ch)).PadLeft(2, _
”0”c)
End Select
Next ch

Return result
End Function

Public Function UrlDecode(ByVal s As String, Optional ByVal _
use_plus_for_space As Boolean = True) As String
Dim result As String = ””

Dim i As Integer = 0
Do While i < s.Length
Dim ch As String = s.Substring(i, 1)

Select Case ch
Case ”+”
If use_plus_for_space Then
result &= ”+”
Else
result &= ” ”
End If
i += 1
Case ”%”
Dim num As Integer = _
Val(”&H” & s.Substring(i + 1, 2))
result &= Chr(num)
i += 3
Case Else
result &= ch
i += 1
End Select
Loop

Return result
End Function