Loopa igenom en Vektor/Array med vb.net

Såhär går det till:

For Loopen = 0 To (UBound(Variabel))

msgbox (Variabel(Loopen))

Next Loopen